Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts

comenius_logo_2010-2012comenius_logo

 

 

 

„Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums”(Our Forefathers’ Regional Cultural and Historical Heritage)

Projekta līguma numurs: Nr.2010-1-LV1-COM06-00873 1

Projekta partnerības skolas:
Koordinators:
Preiļu Valsts ģimnāzija (Latvija) http://www.pvg.edu.lv. Projektu koordinē PVĢ angļu valodas skolotāja Anna Verza.
Partneri:

Projekta darbības laiks: 2010. gada 1. augusts – 2012. gada 31. jūlijsProjekta dalībnieki:
Arina Lanska 3.HK, Laura Džeriņa 3.HK, Arina Jakovļeva 1.DK, Sintija Erte 1.DK, Edgars Piskunovs 1.DK, Ingrīda Briška 3.D, Patrīcija Bindare 3.HK, Zane Beča 2.A, Jūlija Kirillova 3.A, Gunita Vilcāne 3.A, Sintija Logina 2.D, Sintija Ondzule 2.A, Olga Maksimova 2.A, Katrīna Reine 2.A, Ilze Vindele 2.A,Liene Vindele 2.A, Ieva Lisova 1.DK, Ieva Stafecka 1.DK, Iluta Urka 2.D, Lāsma Verze 1.DF, Ilze Sparāne 1.DK, Laine Ivanāne 2.D, Atis Ivanovs 1.DK, Sintija Usāne 3.KF, Katrīna Urtāne 3.KF, Ervīns Patmalnieks 1.DF, Andra Vanaga 1.DK, Sanita Ūzuliņa 1.DK, Regīna Lavrenova 1.DK, Daina Ivanova 1.DF.Projekta koordinatore Anna Verza

Notikumu arhīvs

Starptautisko projektu noslēguma pasākums ģimnāzijā (2012.05.17.)
Latvijā un daudzās citās valstīs 9. maiju atzīmē kā Eiropas dienu. Arī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Eiropas Savienībai un Comenius projektam veltīts pasākums, kurā skolēni kopā ar skolotājām Natāliju Pīzeli un Annu Verzu kopīgi atcerējās un uzzināja svarīgākos faktus par Eiropas Savienību. Taču pasākuma galvenais mērķis bija atskatīties un dalīties iespaidos par pusotra gada laikā pieredzēto projektā Comenius, kurš šogad noslēdzas.
Skolēni dalījās savās atmiņās par pirmo projekta Comenius konferenci, kura notika tepat Preiļos, kad angļu, vācu, skotu, grieķu un itāļu skolēni viesojās Latvijā. Taču vislielāko sajūsmu izraisīja skolēnu emocijas par viesošanos ārzemēs. Visi klātesošie tika iepazīstināti ar prezentācijām par tām partnerības valstīm, kurās projekta dalībnieki viesojās, viņi pastāstīja par katras valsts tradīcijām, kultūru, vēsturi, sadzīvi, kā arī sniedza nelielus priekšnesumus. Vēlāk skatītājiem tika uzdoti arī dažādi jautājumi par katru no valstīm. Vairāku dienu garumā skolas aktu zālē bija aplūkojama ģimnāzijas starptautisko projektu izstāde arī dažādiem suvenīriem, kurus skolēni un skolotāji bija atveduši no partnerības valstīm, kurās viesojās un kuri simbolizē katru no projekta valstīm. Pēc pasākuma visi projekta dalībnieki un skolotāji tika aicināti uz tēju, kur vēl ilgi norisinājās patīkamas sarunas un dalīšanās iespaidos par projektā pieredzēto.
Liene un Ilze Vindeles, projekta dalībnieces

PVĢ Comenius projekta tikšanās Grieķijā (2012.05.08.)
Šī gada 23. aprīlī mēs, 5 ģimnāzijas audzēkņi: Liene Vindele (3.A), Arina Jakovļeva, Ieva Lisova, Regīna Lavrenova un Edgars Piskunovs (2.DK), kā arī skolotāji Anna Verza un Juris Erts devāmies uz Grieķiju, Atēnām, kur notika Comenius daudzpusējā skolu partnerības projekta„Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums” 5. un noslēdzošā vizīte. Pēc 3 stundu lidojuma mēs nokļuvām pavisam citā vidē – saulainā un siltā zemē. Ierašanās dienā mūs mīļi sagaidīja viesģimenes, ar kurām tika pavadīta turpmākā dienas daļa. Jau nākamajā dienā mēs visi pulcējāmies Ilionas 7. licejā, kur notika iepazīšanās ar citu valstu skolēniem un dalījāmies ar pirmajiem iespaidiem.Šīs nedēļas laikā apskatījām gan pašu Ilionu, gan Atēnas ar izslavēto Akropoli, gan arī devāmies izraukumā uz Grieķijas populārākajiem tūrisma objektiem – Korintas kanālu, kurš savieno 2 jūras, aplūkojām Mikēnu civilizācijas atstāto mantojumu, kā arī pasakaini skaisto pilsētu Nafplio.
Nedēļa paskrēja vēja spārniem. Piektdien katras valsts pārstāvji demonstrēja savas valsts senču reģionālā kultūrvēsturiskā mantojuma prezentācijas. Vakarā skolas zālē notika pasākums, kurš pulcēja ne tikai skolniekus un ārzemju viesus, bet arī vecākus. Tas izvērtās patiesi sirsnīgs. Sākumā mēs ar lielu interesi klausījāmies grieķu mūziku, taču pēc kāda laika jau dejojām grieķu tautas dejas.Visi projekta dalībnieki bija ļoti sirsnīgi un atvērti, kas padarīja šo nedēļu vēl neaizmirstamāku un aizraujošāku. Mēs esam ļoti pateicīgi viesģimenēm, kuras mūs jauki uzņēma, kā arī pateicamies mūsu angļu valodas skolotājai Annai Verzai par sniegto iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem un Grieķijas kultūru, kā arī uzlabot angļu valodas zināšanas. Paldies!
Fotogalerija
Arina Jakovļeva, Ieva Lisova (2.DK)

PVĢ Comenius projekta tikšanās Itālijā (2012.02.17.)
Preiļu Valsts ģimnāzija ir aktīvi iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos. Viens no tiem ir Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums`, koordinatore ir skolotāja Anna Verza.
Projektā piedalās skolas no Latvijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas un Skotijas. Katrā no valstīm notiek sanāksmes, kurās tiekas visu valstu pārstāvji – skolēni un viņu skolotāji. 2012. gada 19. februārī 6 Preiļu Valsts ģimnāzijas meitenes un 2 skolotājas piedalījās 4. projekta sanāksmē Itālijā.
Tās mērķis bija iepazīstināt citus ar savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu un gūt priekšstatu arī par grieķu, itāļu, vāciešu un skotu kultūru un tradīcijām.
Mūsu brauciens sākās 19. februāra agrā rītā, kad devāmies uz lidostu `Rīga`, pēc divu stundu lidojuma, ieradāmies Itālijas lidostā `Bergamo`, kas atrodas netālu no modes galvaspilsētas Milānas. Tur mūs sagaidīja L.C. Golci skolas skolotāji un viesģimenes. Visi devāmies uz pilsētiņu Breno, kur atrodas mūsu projekta partnerības skola.
Nedēļas laikā mums bija vairākas ekskursijas, gan pilsētā, kurā dzīvojām, gan arī devāmies tālāk, uz citām netālu esošām pilsētām. Mūs apbūra mazo ciematiņu šarms, šaurās ieliņas un ļoti atsaucīgie cilvēki. Ekskursiju ietvaros apmeklējām vairākās ievērības cienīgas un skaistas baznīcas, dažādus muzejus un vēsturiskas vietas. Iepazinām itāļu kultūru un tradīcijas.
Katra diena mums iesākās ar skolas apmeklējumu, projekta dalībnieki rādīja prezentācijas par skolu, tās vēsturi, kā arī mēs tikām iepazīstināti ar skolas darbu. Vienā no rītiem mums pat bija iespēja apmeklēt mācību stundas. Tas bija aizraujoši pavērot citu skolotāju darbu, salīdzināt mācību procesu ar to, kādā esam pieraduši mācīties mēs.
Viens no galvenajiem brauciena uzdevumiem bija sniegt priekšstatu par savas valsts senču tradīcijām, mēs šoreiz izvēlējāmies prezentēt mūsu senču kulinārās tradīcijas, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām, kā, piemēram, siera siešana un maizes cepšana. Itālija apbūra mūs un arī mēs apbūrām Itāliju, jo noslēdzoties sanāksmei, visi atzina, ka gaida mūs atkal ciemos. Šis brauciens bija spilgts piemērs kā apvienot lietderīgo ar patīkamo, jo redzējām tik daudz neaizmirstamu un brīnišķīgu skatu un celtņu, ieguvām jaunus draugus un kontaktus, kā arī nesām Latvijas vārdu pasaulē un iepazīstinājām pārējos ar mūsu tradīcijām.
Aprīlī skolu pārstāvji tiksies pēdējā projekta sanāksmē Grieķijā. Novēlēsim viņiem veiksmi, lai izdodas tikpat jauks un emocijām bagāts brauciens!

20120222_pvg_italijaa_01 20120222_pvg_italijaa_02

Zane Beča (3.A), projekta dalībniecePVĢ skolotāji mācās angļu valodu (2011.12.14.)
Lai veicinātu skolotāju konkurētspēju Eiropas darba tirgū, uzlabotu vai pilnveidotu jau esošās angļu valodas zināšanas un dotu iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, ģimnāzijā esam organizējuši angļu valodas kursus skolotājiem. Ņemot vērā atšķirīgo valodas zināšanu līmeni, mācības notiek 2 grupās: iesācējiem un skolotājiem ar priekšzināšanām. Nodarbības vada angļu valodas skolotāja Skaidrīte Šmite. Kursu izmaksas tiek segtas no Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` finansējuma.
Anna Verza, projekta koordinatore

Comenius projekta tikšanās Skotijā (2011.10.10.)
2011. gada 2. – 9. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi: Sintija Erte, Atis Ivanovs, Ervīns Patmalnieks, Katrīna Reine, Ieva Stafecka, Andra Vanaga, skolotājas, Ilze Rožinska un Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` koordinatore Anna Verza, piedalījāmies projekta trešajā sanāksmē Skotijā.
Tās mērķis bija iepazīstināt citus ar savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu un gūt priekšstatu arī par grieķu, itāļu, vāciešu un skotu muzikālajam tradīcijām.
Brauciens sākās svētdien 7.00 pulcējāmies pie PVĢ un devāmies uz lidostu „Rīga”, lai 12.25 izlidotu uz Glāzgovu. No Glāzgovas sekoja gandrīz pus dienu ilgais brauciens uz Invernesu, kur mums vakarā bija iespēja atgūties pēc dienas garajiem pārbraucieniem, un pirmdien doties tālāk uz Skotijas ciematu Gairloch.
Pirmdien pusdienlaikā Invernesas centrā latviešus un grieķus bija ieradušies sagaidīt Gairlohas skolas pārstāvji un skolēni. Pa ceļam uz mazo ciematu, kurš atrodas pie paša Atlantijas okeāna, mums bija iespēja aplūkot arī vietas, kur tika filmēta pasaulslavenā filma ”Harijs Poters”. Pēcpusdienā visus jauniešus laipni sagaidīja skotu viesģimenes.
Otrdien (4.10.11.) agri no rīta kopā ar saviem jaunajiem skotu draugiem ar skolas autobusiem ieradāmies Gairlohas vidusskolā, visu 5 valstu pārstāvjus sirsnīgi sveica ar tradicionālo dūdu skanējumu. Vēlāk sekoja skolas tūre, kur bija iespēja arī apmeklēt mācību stundas, kā arī iemācīties ko jaunu. Ļoti aizraujoša bija gēlu valodas mācīšanās.
Pēcpusdienā mēs devāmies uz ciema vietējo muzeju, kur praktiski atkārtojām un arī no jauna apguvām iemaņas sviesta kulšanā, dzijas vērpšanā, zvejas rīku un tīklu izgatavošanā. Trešdien (5.10.11.), visi kopā devāmies uz Invernesu, apskatījām Kalodenas (Culloden) kaujas lauku, bet dienas otrajā pusē mums bija iespēja izmēģināt laimi Lohnesa ezera briesmoņa Nesijas meklēšanā.
Ceturtdien (6.10.11.), rītu pavadījām Invereves dārzos (Inverewe Gardens), reindžera pavadībā piedalījāmies orientēšanās stafetē, vienlaicīgi aplūkojām dažādus augus no visas pasaules zemēm. Pēcpusdienā apmeklējām vecos zvejnieku ciematiņus un tikāmies ar ļaudīm, kuri atceras dzīvi pirms vairākiem gadu desmitiem.
Piektdien (7.10.11.), jaunieši prezentēja savas valstis un iepazīstināja ar kultūrvēsturisko mantojumu tajās. Pieminēšu to, ka mēs, kā Latvijas pārstāvji, patiešām varējām lepoties ar Latvijas un Latgales muzikālo mantojumu un Dziesmu un deju svētku tradīcijām. Pēc tam skolas direktors pasniedza skolām un visiem projekta dalībniekiem serfitikātus par piedalīšanos 3. projekta sanāksmē. Pēcpusdienā projekta ietvaros norisinājās praktiska darbošanās – skotu deju apguve. Vakara pasākumā (Ceilidh) organizatori priecēja projekta dalībniekus, ciemata iedzīvotājus un viesģimenes ar skotu dejām un dziesmām. Starplaikos arī visu projekta partnerības valstu skolēni un skolotāji sniedza priekšnesumus. Mēs skolotājas Ilzes Rožinskas vadībā iepazīstinājām klātesošos ar latgaliešu dziesmām un dejām, kā arī izdancinājām savas viesģimenes.
Sestdien(8.10.11.), mēs pametām pasakaino Gairlohas ciemu, kurš spēja apburt ikvienu ar savām klinšainajām ainavām, aitu, briežu un stirnu ganāmpulkiem un neizsmeļamo cilvēku viesmīlību. Glāzgovā mūs sagaidīja mūsu ģimnāzijas absolvents Jānis Eglītis, kurš Edinburgas universitātē studē Ķīmijas tehnoloģijas. Iejuties gida lomā, Jānis mūs iepazīstināja ar Glāzgovas ievērojamākajām vietām un muzejiem.
Svētdien (9.10.11) ielidojām Rīgā un pozitīvu emociju pārņemti devāmies uz Preiļiem. Šis brauciens bija ļoti bagāts ar pozitīvām un sirsnīgām emocijām. Esam sākuši gatavoties jau nākošajai projekta sanāksmei, kura februārī notiks Itālijā.

20111010_comenius_2010Projekta dalībniece Andra Vanaga 2.DK

Tradicionālās mūzikas radošā darbnīca pie Gunāra Igauņa (2011.09.14)
Trešdienas (2011.09.14.) pēcpusdienā 13 PVĢ audzēkņi – Comenius projekta un folkloras kopas `Rūtoj` dalībnieki viesojās Gaigalavā, Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzejā. Muzeja saimnieks ļoti atraktīvi un interesanti stāstīja par eksponātiem – mūzikas instrumentiem un to vēsturi gan kultūrvēsturiskajā, gan sadzīviskajā aspektā, stāstījumu papildinot ar konkrētā instrumenta spēli. Redzējām un dzirdējām garmošku, harmoniju, balalaiku, kokles, dažādas cītaras, bungas, vijoles, visdažādākos pašskaņus. Ar lielu interesi skolēni iesaistījās praktiskajā muzicēšanā, veidojot lielu tautas mūzikas instrumentu orķestri un improvizējot dažādas latgaliešu tautasdziesmu tēmas. Pēc nodarbības katrs audzēknis, kā arī skolotājas – Anna Verza un Ilze Rožinska, izmēģināja muzeja eksponātu skanējumu.
Ekskursija uz Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzeju tika organizēta ar mērķi sagatavoties Comenius daudzpusējās partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` vizītei Skotijā, kas notiks no 2. – 9. oktobrim, iepazīstinot projekta partnerus ar latviešu tradicionālās mūzikas mantojumu.
Ilze Rožinska, PVĢ mūzikas skolotāja

PVĢ ‘Comenius’ projekta tikšanās Vācijā (2011.04.21.)
No 4. līdz 8. aprīlim Preiļu Valsts ģimnāzijas skolniecēm (Katrīnai Urtānei, Jūlijai Kirillovai, Patrīcijai Bindarei, Agnesei Rusiņai, Sintijai Usānei) un Comenius projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` koordinatorei Annai Verzaibija iespēja piedalīties projekta konferencē Vācijā. Šīs programmas mērķis ir attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību, tā dod iespēju attīstīt prasmes un iepazīt kultūras. Mūsu projekts dod iespēju iepazīt arī itāļu, skotu un grieķu kulināro mantojumu.
Brauciena iespaidi izvērstā formā Katrīnas Urtānes interpretācijā!
Katrīna Urtāne, PVĢ 3.HK

PVĢ audzēknes piedalās `Tradicionālo prasmju skolas` nodarbībās (2011.03.09.)
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs šajā pavasarī jau ceturto reizi rīko Tradicionālo prasmju skolu. Četras sestdienas martā notiks bezmaksas nodarbības 12 vietās Latgalē.5. martā notika pirmās nodarbības.
Preiļu Valsts ģimnāzijā kopš 2010. gada 1. augusta darbojas `Comenius` daudzpusējās skolu partnerības projekts `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums`. Projekta dalībnieki pēta Latgales kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanu. Šobrīd gatavojamies projekta konferencei, kura no 4.līdz 8. aprīlim notiks projekta partnerības skolā Lērē, Vācijā. Konferencei gatavojam tēmu `Latgales kulinārais mantojums`, tāpēc arī apmeklējām un aktīvi piedalījāmies nodarbībā `Latgales tradicionālie ēdieni`. Paldies par lielisko darbnīcu, padomu un atbalstu Zvirgzdenes novada saimniecei Janīnai Skrulei un, protams, mūsu meitenēm par aktīvu līdzdarbošanos.
Sižetu par nodarbību bija iespējams noskatīties LTV 1 Ziņās 5. martā plkst.18.00.
Fotogalerija
`Comenius` projekta koordinatore Anna Verza

Comenius projekta tikšanās Preiļu Valsts ģimnāzijā (2010.11.02. – 2010.11.06.)
Šoruden Preiļu Valsts ģimnāzija bija dažādu valodu, kultūru un paražu pieskandināta, jo no 02.11.2010 – 06.11.2010 pie mums norisinājās Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta „Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums” pirmā tikšanās, kuru koordinēja PVĢ angļu valodas skolotāja Anna Verza. Preiļu Valsts ģimnāzijai šis ir jau otrais Comenius projekts pēc kārtas.
Preiļos bija ieradušies 17 skolēni un 11 skolotāji no Skotijas, Vācijas, Itālijas un Grieķijas, viņi bija sagatavojuši prezentācijas un iepazīstināja projekta dalībniekus ar savu senču kultūrvēsturisko mantojumu. Ārzemju viesi Latvijā ieradās jau 30. oktobrī un trīs dienas pavadīja Rīgā. PVĢ projekta dalībnieki pirmo reizi iepazinās ar jaunajiem draugiem 2. novembrī Rīgā. Vēlāk visi kopīgi apmeklēja Brīvdabas muzeju, kur guva priekšstatu par seno latviešu dzīvesveidu. Pēc ekskursijas izsalkumu remdējām atpūtas centrā „Lido”. Skolēni un skolotāji Preiļos ieradās vakarā, kur viņus sagaidīja pārējie projekta dalībnieki un viesģimenes.
Nākošajā rītā notika konferences atklāšana, kuru atklāja PVĢ direktore Ligita Pauniņa, konferences atklāšanā piedalījās arī bijušais PVĢ direktors Jānis Eglītis. Projekta dalībnieki demonstrēja savas skolas, valsts un tēmas prezentācijas. Viesi bija patīkami pārsteigti par ģimnāzijas dejotāju veiklību un dziedātāju skanīgajām balsīm. Vēlāk visi kopīgi devās apskatīt ģimnāziju un spēlēja iepazīšanās spēles. Turpinājumā sekoja ekskursija pa Preiļiem, kuras ietvaros ciemiņi viesojās Preiļu novada domē, viesu namā „Pie Pliča”, Mūzikas un mākslas skolā, skolotājas Mariannas Abrickas vadībā viņiem bija iespēja parādīt arī savu talantu, zīmējot latviešu ornamentus uz glāzēm. Iestājoties krēslai, projekta dalībnieki devās uz kapliču, kur viņus ar spoku stāstiem baidīja Aleksandrs Čerņavskis. Pēc tam skolēni atgriezās viesģimenēs, lai vēlāk atkal visi tiktos vakarā, neoficiālā gaisotnē, un apspriestu savus iespaidus par pirmo konferences dienu.
4. novembrī ārzemju viesiem bija iespēja iepazīt Latgales kultūrvēsturisko mantojumu no praktiskās puses. Projekta dalībnieki devās ekskursijā pie keramiķa Pētera Gailuma, piedalījās keramikas darbnīcā un cepļa izņemšanā, kā arī iegādājās keramiķa darbus. Pēc tam apmeklēja Ludzas Amatniecības centru un ieturēja īstu latgaļu maltīti…
Nākošajā dienā, visiem bija iespēja pašiem praktiski darboties Bērnu un jauniešu centrā, aužot un meistarojot rotaļlietas… Tika apmeklēta arī Preiļu Galvenā bibliotēka un Leļļu muzejs. Īpaši emocijām bagāts pasākums bija pārģērbšanās par prinčiem un princesēm. No sākuma bija daži kautrīgi skolēni, bet redzot to, cik jautri iet pārējiem, arī viņi izmantoja šo iespēju. Lai labāk izprastu jauno draugu dzīves ritmu un uzskatus, dienas turpinājumā jaunieši diskutēja par jauniešu dzīvi katrā no projekta dalībvalstīm.Vakarā konferences noslēgumā projekta dalībnieki saņēma sertifikātus, tālāk sekoja uzrunas, pateicības vārdi un, protams, latvju danču apgūšana kopā ar ģimnāzijas folkloras kopu „Rūtoj”.Vakara gaitā, arī jaunieši no Skotijas iemācīja dažas skotu tautas melodijas.
Agrā 6. novembra rītā visi devās uz Rīgu, lai pavadītu draugus mājup, bet šķiršanās nav uz ilgu laiku, jo nākošā gada aprīlī Vācijas pilsētā Lērē (Lehre) notiks projekta 2. konference, kurā skolēni atkal tiksies, lai turpinātu iepazīt savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu un uzzinātu arī par citu valstu kultūru un vēsturi. No PVĢ uz Vāciju dosies 5 skolēni un projekta koordinatore A.Verza.
Liels paldies visiem, kas darbojas šajā projektā, PVĢ skolēniem un skolotājiem par sapratni, PVĢ vadībai, projekta darba grupai par atbalstu un viesģimenēm par sadarbību un laipno uzņemšanu!
Fotogalerija
Patrīcija Bindare, Preiļu Valsts ģimnāzijas Comenius projekta dalībniece
Anna Verza, projekta koordinatore

Comenius projekts turpinās … (2010.11.07.)
4. novembrī projekta dalībnieki devās ekskursijā pa Latgali. Viņi apmeklēja pazīstamo keramiķi Pēteri Gailumu un piedalījās krāsns izņemšanas svētkos. Tālāk viesi brauca uz Ludzu, kur iepazinās ar Ludzas Amatniecības centra darbību.
5. novembrī projekta dalībnieki apmeklēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centru, kur paši varēja ievingrināt roku aušanā un filcēšanā. Ciemiņi tika iepazīstināti ar Preiļu novada Galveno bibliotēku, kā arī Leļļu galeriju. Vakarā visi pulcējās uz projekta noslēgumu, kur folkloras kopa `Rūtoj` visus lustīgi izdancināja.
6. novembrī projekta pirmā konference noslēgsies, bet visi tiksies atkal aprīlī Vācijā.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

COMENIUS projekta norise Preiļos (2010.11.04.)
2. novembrī Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums` (Our Forefathers’ Regional Cultural and Historical Heritage) ietvaros Preiļu Valsts ģimnāzijā ieradās darba grupas no Vācijas, Skotijas, Itālijas un Grieķijas. Mūsu skolā viesojas 16 jaunieši un 12 pedagogi no iepriekšminētajām valstīm.
3. novembrī notika projekta konferences atklāšana, kurā valstu pārstāvji prezentēja savu skolu un iecerēto projekta tēmu, PVĢ audzēkņi sniedza nelielu koncertu viesiem. Trešdienas pēcpusdienā projekta dalībnieki iepazinās ar Preiļu pilsētu, apmeklēja Preiļu novada domi, Preiļu novada Lietišķās mākslas un vēstures muzeju, kā arī aktīvi darbojās Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolā.
Fotogalerija
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

Jauni starptautiskie projekti ģimnāzijā (2010.09.22.)
Noslēdzies mūsu ģimnāzijas Comenius skolu partnerības projekts ”Eiropas jauniešu forums”, kurš darbojās no 2008.gada 1.augusta līdz 2010.gada 31.jūlijam.Projektā piedalījās skolas no Anglijas, Vācijas un Latvijas.
Bet, ņemot vērā lielo projekta popularitāti un skolēnu interesi, janvārī uzrakstīju jaunu Comenius projekta pieteikumu. Pieteikums projektu konkursā saņēma ļoti augstu vērtējumu -97,5 punkti no 100 iespējamiem un ieguva ES finansējumu. Jaunā projekta nosaukums „Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums”, tajā darbosies 5 valstu skolas no Skotijas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Skolēni pētīs savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši uzsverot sava reģiona identitāti. Vācijas skolēni pētīs vēsturi, Itālija-mākslinieciskais mantojums (gravējumi akmenī, viduslaiku arhitektūra, metālapstrāde), Grieķija-vēsture un māksla, Skotija – senie gēlu vietvārdi un to nozīme. Mēs – senie latgaļu arodi un prasmes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Latgalē. Projekts būs ļoti radošs un daudzpusīgs.
Mēs atkal esam visa starptautiskā projekta koordinatori jau otrajam Comenius projektam pēc kārtas, tāpēc no 2. – 6. novembrim organizēsim pirmo projekta konferenci ģimnāzijā. Projekta ietvaros ģimnāzijā ieradīsies 11 skolotāji un 16 skolēni no visām partnerības skolām. Atšķirībā no iepriekšējā Comenius projekta, kuram bija projekta sagatavošanas vizīte Vācijā, jaunā projekta partneri viens otru ieraudzīs tikai Latvijā, tāpēc tikšanās ģimnāzijā būs ļoti īpaša.
Pirmo reizi ģimnāzijas vēsturē sāk darboties skolēnu apmaiņas projekts ar Holandi, projekta ietvaros no 16. – 22. oktobrim ģimnāzijā ciemosies 16 jaunieši un 2 skolotāji no Holandes. Projekta darbnīcas vadīs mūzikas skolotāja Ilze Rožinska.
Pirmais semestris mums būs ciemiņu uzņemšanas laiks, bet otrajā semestrī sāksies ģimnāzijas skolēnu un skolotāju ārzemju braucieni. Februārī plānota Comenius projekta konference Vācijā, martā – apmaiņas brauciens uz Holandi un aprīlī – Comenius konference Grieķijā.
Jauku un interesantu starptautisko sadarbību!
Vairāk par Preiļu Valsts ģimnāzijas projektiem skatīt PVĢ mājaslapas sadaļā `Skolas projekti`
Projektu koordinatore Anna Verza