Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) programmas stundu plāns (no 2020. gada)

7.klase 8.klase 9.klase
Latviešu valoda 3 3 3
Angļu valoda 3 3 3
Krievu vai vācu valoda 3 2 2
Sociālās zinības 1 1 1
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
Vizuālā māksla 1 1 1
Mūzika 1 1 1
Literatūra 2 2 2
Teātra māksla 0 1 0
Ķīmija 0 2 2
Fizika 0 2 2
Bioloģija 1 2 2
Ģeogrāfija 1 2 2
Matemātika 6 6 6
Dizains un tehnoloģijas 3 0 0
Datorika 2 2 1
Inženierzinības 0 0 1
Sports un veselība 3 2 3
32 34 34