eTwinning projekts: Painting Europe

Apraksts:  Vēlamies pētīt gleznotāju dzīves un daiļradi. Katra valsts izvēlēsies sava reģiona vai valsts gleznotājus. Pētījumā gūtā informācija tiks publicēta projekta TwinSpace, kur ar to varēs iepazīties citu valstu skolu projekta dalībnieki. Projekta noslēgumā projekta dalībnieki gleznos kādu izvēlētā mākslinieka meistardarbu.

Projekta mērķi:

  • Dalīties informācijā ar citu Eiropas skolu projekta dalībniekiem.
  • Uzlabot angļu valodas komunikācijas prasmes.
  • Uzlabot zināšanas par savas un citu Eiropas valstu kultūru.

Darba process: Informācijas apmaiņai izmantojam Google Doc., saziņai – projekta grupas Whatsapp un epastu. Projekta ilgums no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada jūnijam. Skolēni strādā grupās vai pāros.

Projekta aktivitātes

Aktivitāšu kalendārs:

Novembris – skolu apraksts un video, kurā atspoguļojam mākslas projektus skolās. Aprakstus un video publicējam projekta TwinSpace.

Decembris – pēc video publicēšanas, izmantojot Google Docs, skolēni sagatavo erudīcijas viktorīnas jautājumus  par redzēto, un citu valstu skolēni meklē atbildes uz šiem jautājumiem.

Skolās notiek projekta logo konkursi. Katra skola izvēlas vienu projekta logo versiju, kuru publicē projekta TwinSpace. Balsošanas rezultātā visi projekta dalībnieki izvēlas kopējo projekta logo.

Janvāris – katrā skolā izveido skolēnu grupas, kuras sagatavo video par kāda mākslinieka gleznām un pašu mākslinieku.

Februāris / marts – skolēni glezno kādu izvēlētā mākslinieka darbu.

Aprīlis/ maijs – skolēni prezentē savas gleznas. Skolās tiek organizētas skolēnu darbu izstādes, un gleznas tiek augšupielādētas https://www.classtools.net/3D/

Pēc publicēšanas, skolēnu darbu Mākslas galerijas saite tiek publicēta projekta TwinSpace.

Sasniedzamie rezultāti:  Mudināt skolēnus  mācīties, attīstīt viņu radošās prasmes un padziļināt zināšanas par mākslu un māksliniekiem.

Projekta sadarbības skolas:

  1. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (Latvija)
  2. Pureza de María Los Realejos (Spānija)
  3. Gymnasium Aradippou (Kipra)
  4. 6th senior high school of Kavala (Grieķija)
  5. İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi (Turcija)

Projektu ģimnāzijā īsteno 9.D, 10.D un 11.V un D. klašu skolēni, kuri apgūst vizuālo mākslu.

Skolotājas Anita Puncule un Anna Verza.