Zinātnisko darbu aizstāvēšana rajonā (17.03.2004.)