Zinātniski pētniecisko darbu un projektu aizstāvēšana (18.02.2016.)