Vandas Sondores darbu izstādes un sporta gaiteņa atklāšana (17.11.2011.)