Valsts ģimnāziju vadības komandu seminārs Preiļos (23.04.2008)