Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāju viesošanās PVĢ (20.02.2007)