Vācu valodas skolotāju seminārs PVĢ datorcentrā 2002. gada 15. aprīlī