Vācu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs (06.04.2006)