Universālā Priekšmeta prezentācijas pasākums, jeb 2005. gada 1. aprīlis PVĢ (01.04.2005)