Tradicionālās dziedāšanas konkurss `Dziesmu dziedu kāda bija` (02.04.2009)