Tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku (20.09.2011.)