Tikšanās ar PVĢ absolventi Aldu Urtāni (05.12.2012.)