Tikšanās ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pārstāvjiem (24.11.2011.)