Tikšanās ar ģimnāzijas 15. izlaiduma absolventi Intu Griboniku (16.01.2024.)