Tikšanās ar Ekonomikas un Kultūras augstskolas pārstāvjiem (10.11.2011.)