Skolotāju un skolēnu grupas brauciens uz Somiju 2001. gada rudenī