Skolotāju dienas pasākums un garšu laboratorija (28.09.2017.)