Skolotāju diena Preiļu Valsts ģimnāzijā (03.10.2013.)