Skolēnu apmaiņas projekts starp PVĢ un Merlet koledžas audzēkņiem (Holande) (15.-22.03.2013) (22.03.2013.)