Skolēnu apmaiņas projekta ietvaros PVĢ jaunieši viesojas Holandē (Merletkoledžā) (foto: Sintija Logina, Katrīna Urtāne, Juris Erts) (25.03.2011.)