Seminārs svešvalodu skolotājiem: 1. Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde cittautu valodniecībā un literatūrzinātnē. 2.OUP jaunākie mācību līdzekļi un (16.01.2015.)