Rēzeknes rajona informātikas skolotāju viesošanās Preiļos (16.01.2007)