PVĢ un Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalžu tikšanās PVĢ (14.01.2010)