PVĢ skolotāji piedalās `Lielajā talkā` (26.04.2013.)