PVĢ Projektu diena – izstrādāto projektu prezentācijas (04.03.2008)