PVĢ notika Latgales novada debašu turnīrs, kura tēma “Latvijas iedzīvotāju darbs ārzemēs veicina Latvijas valsts ekonomisko attīstību” (20.03.2006)