PVĢ komanda Eiropas Parlamenta pasākumā `Euroscola 2011` Strasbūrā (13.05.2011.)