PVĢ jauktā kora Ziemassvētku koncerts (17.12.2015.)