PVĢ ikgadējā konference par ZPD darbu izstrādi (22.09.2015.)