PVĢ Comenius projekta tikšanās Grieķijā (2012.04.23.- 29.) (29.04.2012.)