PVĢ avīzes “Pēdas” redkolēģija viesojas laikraksta “Diena” redakcijā (13.01.2006)