PVĢ audzēkņu tikšanās ar absolventiem (01.02.2008)