PVĢ audzēkņu pašpārvaldes diena/Skolotāju diena PVĢ (07.10.2005.)