PVĢ 9. izlaidums 2005. gada 19. jūnijā(19.06.2005)