Projekta darbu un zinātniski pētniecisko darbu prezentēšana PVĢ (19.02.2014.)