Projekta darbu un zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana (18.02.2015.)