Preiļu rajona izglītības iestāžu 2008./2009. mācību gada mācību olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana (19.05.2009.)