Preiļu novada izglītības iestāžu 2010./2011. mācību gada mācību olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana (foto: Gunārs Vilcāns) (30.05.2011.)