Preiļu 1. pamatkolas skolēni iepazīstas ar PVĢ robotikas pulciņa darbu (12.10.2015.)