Orientēšanās skrējiens ”Caur smiekliem uz zināšanām” (22.04.2015.)