Olimpiskās dienas pārgājiens pa Preiļiem “Kopā būt ir prieks” /skolēnu iesūtītās fotogrāfijas/ (22.04.2022.)