Novadu apvienības olimpiāde Informātikā (programmēšanā) 10.-12.kl. (15.01.2014.)