Novada olimpiāde vācu valodā 8. klasēm (29.02.2008)