“Modes nedēļas” pasākuma fotogalerija (2002. gada 8. martā)