Miķeļdienas izstāde “Miķelītis bagāts vīrs” (29.09.2020.)