Miķeļdienā PVĢ viesojas dūdu un bungu grupa `Auļi` (29.09.2008)