Microsoft un Lattelekom organizētā Web lapu veidošanas konkursa “Zelta skudra” noslēguma pasākuma PVĢ (15.04.2005)