Mācību semestra noslēguma pasākums ģimnāzijā (22.12.2017.)